ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
หน้าหลัก  NAYGHO.ORG  ดาวน์โหลด  ลงชื่อเข้าใช้

รายการซอฟต์แวร์ (ฟรี)

ระบบทั้งหมดพัฒนาโดย www.naygho.org สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีระบบกิจกรรมชุมนุม ver. 2.0

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ver. 1.0


รายชื่อหน่วยงานที่ขอใช้ระบบ

ลำดับ หน่วยงาน วันที่ขอใช้ ระบบที่ขอใช้
1
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
2019-04-27 18:27:00
clubonline
2
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
3
โรงเรียนห้วยทรายวิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
4
รร.พิชัย
2019-04-27 18:27:00
clubonline
5
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
2019-04-27 18:27:00
clubonline
6
โรงเรียน
2019-04-27 18:27:00
clubonline
7
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
2019-04-27 18:27:00
clubonline
8
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
9
โรงเรียน​กระแส​สินธุ​์​วิทยา​
2019-04-27 18:27:00
clubonline
10
จ่าการบุ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
11
ร.ร.พานพร้าว
2019-04-27 18:27:00
clubonline
12
โรงเรียนพญาเม็งราย
2019-04-27 18:27:00
clubonline
13
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
14
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
2019-04-27 18:27:00
clubonline
15
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
16
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
17
โรงเรียนวัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
2019-04-27 18:27:00
clubonline
18
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
2019-04-27 18:27:00
clubonline
19
โรงเรียนบ้านดอนสำนัก
2019-04-27 18:27:00
clubonline
20
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
21
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
2019-04-27 18:27:00
clubonline
22
เดชอุดม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
23
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.บึงกาฬ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
24
โรงเรียเขาสมิงวิทยาคมฯ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
25
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
2019-04-27 18:27:00
clubonline
26
โนงเรียนเทพมงคลรังษี
2019-04-27 18:27:00
clubonline
27
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
2019-04-27 18:27:00
clubonline
28
แวงใหญ่วิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
29
โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
30
ร.ร.บ้านบัวเชด
2019-04-27 18:27:00
clubonline
31
โรงเรียนวัดประเจียก
2019-04-27 18:27:00
clubonline
32
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
2019-04-27 18:27:00
clubonline
33
โรงเรียนบ้านดต
2019-04-27 18:27:00
clubonline
34
รร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
2019-04-27 18:27:00
clubonline
35
โรงเรียนจักราชวิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
36
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
37
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
2019-04-27 18:27:00
clubonline
38
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
39
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
40
ร.ร.วัดท่าไชย
2019-04-27 18:27:00
clubonline
41
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
2019-04-27 18:27:00
clubonline
42
โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนเคราะห์)
2019-04-27 18:27:00
clubonline
43
โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"
2019-04-27 18:27:00
clubonline
44
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (สพม.25)
2019-04-27 18:27:00
clubonline
45
วชิรปราการวิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
46
โรงเรียนชุมแพศึกษา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
47
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)
2019-04-27 18:27:00
clubonline
48
โรงเรียนดัดดรุณี
2019-04-27 18:27:00
clubonline
49
ร.ร.สตรีสิริเกศ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
50
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
2019-04-27 18:27:00
clubonline
51
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
52
โรงเรียนบ้านเขามุสิ
2019-04-27 18:27:00
clubonline
53
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
54
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
55
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
2019-04-27 18:27:00
clubonline
56
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
2019-04-27 18:27:00
clubonline
57
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
2019-04-27 18:27:00
clubonline
58
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
2019-04-27 18:27:00
clubonline
59
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
2019-04-27 18:27:00
clubonline
60
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
2019-05-01 00:36:41
clubonline
61
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2019-05-01 19:32:30
clubonline
62
โรงเรียนพานพิทยาคม
2019-05-05 17:34:59
clubonline
63
โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม
2019-05-06 20:23:21
clubonline
64
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
2019-05-09 02:11:12
clubonline
65
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
2019-05-09 09:03:07
clubonline
66
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
2019-05-09 09:29:39
clubonline
67
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
2019-05-09 19:24:08
clubonline
68
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
2019-05-09 20:03:54
clubonline
69
โรงเรียนขามแก่นนคร
2019-05-11 11:26:41
clubonline
70
ร.ร. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
2019-05-11 15:35:26
clubonline
71
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
2019-05-12 00:34:58
clubonline
72
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
2019-05-12 16:12:28
clubonline
73
โรงเรียนภูผาม่าน
2019-05-12 16:39:03
clubonline
74
Sakolrajwittayanukul School
2019-05-12 18:20:32
clubonline
75
โรงเรียนชุมแพศึกษา
2019-05-13 08:37:11
clubonline
76
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
2019-05-13 17:47:51
clubonline
77
โรงเรียนบ้านกุมแป
2019-05-13 19:06:00
clubonline
78
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2019-05-14 09:20:52
clubonline
79
โรงเรียนท่ายางวิทยา
2019-05-14 14:36:21
clubonline
80
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
2019-05-14 20:14:49
clubonline
81
โรงเรียนสามพรานวิทยา
2019-05-14 20:17:52
clubonline
82
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
2019-05-15 00:43:50
clubonline
83
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
2019-05-15 17:05:18
clubonline
84
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ
2019-05-15 17:41:21
clubonline
85
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
2019-05-16 19:24:56
clubonline
86
Lpru
2019-05-16 22:31:33
clubonline
87
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
2019-05-17 00:07:18
clubonline
88
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
2019-05-17 00:10:59
clubonline
89
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
2019-05-18 22:43:28
clubonline
90
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
2019-05-19 14:49:33
clubonline
91
โรงเรียนอมตวิทยา
2019-05-20 01:03:45
clubonline
92
โรงเรียนบ้านอำปึล
2019-05-20 22:22:04
clubonline
93
โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
2019-05-21 11:11:20
clubonline