ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
หน้าหลัก  NAYGHO.ORG  ดาวน์โหลด  ลงชื่อเข้าใช้

รายการซอฟต์แวร์ (ฟรี)

ระบบทั้งหมดพัฒนาโดย www.naygho.org สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรีกรอกคีย์

สนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมและค่าเช่า server ได้จาก QR CODE ด่างล่างนะครับ

กรอกคีย์แล้วจิ้มที่ว่างๆเบาๆหนึ่งครั้งนะครับดาวน์โหลดระบบ