ระบบกิจกรรมชุมนุม (ฟรี) สำหรับโรงเรียน (เวอร์ชั่น 2.0)

ระบบกิจกรรมชุมนุม (ฟรี) สำหรับโรงเรียน (เวอร์ชั่น 2.0)

 

ฟังชั่นการทำงาน

สำหรับคุณครู

สร้างชุมนุม แก้ไขชุมนุม ประเมินผลชุมนุม

พิมพ์แบบฟอร์ม เช็คชื่อ รายงานผลการประเมิน (PDF , EXCEL)

สำหรับนักเรียน

ลงทะเบียน เลือกชุมนุม เปลี่ยนชุมนุม(ในระยะเวลาที่เปิดให้ทำการลงทะเบียน)

ดูผลการประเมินและรายชื่อชุมนุมที่ลงทะเบียน (ย้อนหลังและปัจจุบัน)

สำหรับผู้ดูแลระบบ

สถิติการลงทะเบียนการเลือกชุมนุม จำนวนนักเรียนและคุณครูที่ลงทะเบียน

พิมพ์แบบฟอร์ม ผลการประเมิน รายชื่อนักเรียนแต่ละชุมนุม รายชื่อชุมนุมแต่ละปีการศึกษา รายชื่อชุมนุมแยกตามห้อง (PDF , EXCEL)

สร้าง ลบ แก้ไข ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลชุมนุม ข้อมูลคุณครู

กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ ลงข่าวประชาสัมพันธ์

>> ทดลองใช้งาน <<

บัญชีผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ user : admin passwd : admin

สำหรับคุณครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนและทดสอบได้เลยครับ

>> คู่มือระบบ<<

การขอใช้งาน 

UPDATE

  • แก้ไขการพิมพ์รายงานการประเมินรายชุมนุม ชื่อครูผู้สอนผิด สามารถดาวน์โหลดไฟล์ทับไฟล์เดิมได้เลยนะครับ สำหรับผู้ที่โหลดระบบก่อนวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 DOWNLOAD

  • แก้ไขการลงทะเบียนซ้ำ , การแสดง logo ระบบ , แสดงรายการซ้ำของปีการศึกษา สำหรับผู้ที่โหลดระบบก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 DOWNLOAD