[แนะนำ] ฟรีโฮสติ้งเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์

โฮสติ้งฟรี เพื่อการศึกษา

สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์

หลักฐานที่ต้องใช้

  • สำเนา หรือภาพถ่าย บัตรนักเรียน, บัตรนิสิต, บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวอาจารย์ ที่เห็นเลขบัตรชัดเจน

วิธีการขอใช้งาน

โฮสติ้งรองรับ

  • รองรับ HTML, PHP, MySQL, AJAX, Javascript

  • รองรับ CMS ต่างๆ เช่น WordPress, Joomla, Drupal

  • มีอายุการใช้งานนาน 6 เดือน (สามารถต่ออายุได้ฟรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม // ขอใช้บริการ 

P&T Hosting แจกฟรี! โฮสติ้งเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์