ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม เวอร์ชั่น 1.0

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม เวอร์ชั่น 1.0

ความสามารถของระบบ

ส่วนของผู้ดูแลระบบ

 • แสดงจำนวนนักเรียน รายวิชา รายวิชารอการอนุมัติ นักเรียนที่เลือกรายวิชาแล้ว นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือก

 • นำเข้าข้อมูลนักเรียน คุณครู รายวิชา ผ่าน excel

 • เลือกวิชาให้แก่ครูผู้สอน เลือกครูผู้สอนให้กับวิชา

 • การเลื่อนชั้นของนักเรียน

 • กำหนดจำนวนวิชาที่สามารถลงทะเบียน

 • กำหนดระดับผลการเรียน

 • กำหนดสถานะของนักเรียน

 • เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข่าวสาร

 • เพิ่ม / แก้ไข / ลบ บัญชีผู้ดูแล

 • ดูและแก้ไขผลการประเมิน

 • กำหนดข้อมูลพื้นฐานของระบบ เช่น ชื่อหน่วยงาน โลโก้ ที่อยู่

 • ออกรายงาน

  • รายงานการประเมินผล (pdf,excel)

   • รายห้อง

   • รายวิชา

   • ทั้งหมด

   • นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส

  • รายงานรายการรายวิชา (pdf,excel)

   • แยกตามครูผู้สอน

   • แยกตามภาคเรียน/ปีการศึกษา

  • รายงานการเลือกรายวิชา (pdf,excel)

   • รายวิชา

   • ครูผู้สอน

   • รายห้อง

   • ภาคเรียน ปีการศึกษา

  • การปรับแต่งหน้าเว็บ

   • ส่วนหัวของเว็บไซต์ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลได้ ได้แก่ ข้อความพื้นฐาน ข้อความกำหนดเอง รูปภาพ หรือ สไลด์รูปภาพ

   • สร้างแบนเนอร์ได้ไม่เกิน 10 แบนเนอร์

   • ใส่ลิงค์ icon social media (facebook,instram,twittwer,website)

   • กำหนดสีพื้นหลัง สีใต้เมนูและใต้เนื้อหา สีแถบเมนู สีส่วนท้ายของเว็บ (footer)

   • สร้างเมนูเองได้ไม่เกิน 10 เมนู

   • สร้างกล่อง html ได้ไม่เกิน 5 กล่อง

ส่วนของคุณครู

 • ลงทะเบียน

 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 • ประเมินผลการเรียน

 • เปิดรายวิชาเพิ่มเติม (เปิดเองและเลือกจากรายการที่มี)

 • ดูรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชา

 • ดูผลการประเมิน

 • ออกรายงาน (pdf,excel)

 • รายงานผลการประเมิน

 • รายงานการเลือกรายวิชา

ส่วนของนักเรียน

 • ลงทะเบียน

 • เลือกรายวิชาเพิ่มเติม

 • แก้ไขการเลือกรายวิชา

 • ดูผลการเรียนแต่ละปีการศึกษา

>> ทดลองใช้งาน <<

บัญชีผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ user : admin@admin passwd : admin

สำหรับคุณครูและนักเรียนสามารถลงทะเบียนและทดสอบได้เลยครับ

>> คู่มือระบบ<<

การขอใช้งาน

UPDATE