(คู่มือ) สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว ด้วย GitHub Pages และ Bootstrap (เบื้องต้น)

สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว ด้วย GitHub Pages และ Bootstrap (เบื้องต้น) เน้นการอธิบายโค้ดจากเทมเพลต ให้สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้

หัวข้อ 

ทำรู้จักกับ GitHub Page และ Bootstrap
พื้นฐานและโจทย์ที่จะทํา
เริ่มต้นกับ GitHub Page
สมัครใช้งาน
ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานเบื้องต้น
เริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์
สร้าง repository
อัพโหลดเทมเพลต
ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์

“เล่มเดียวจบ ทำตามครบเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว”

Download